medium_KPMG_0.jpg

 

 

En relació a l'afer del forn incinerador, en data d'avui, el Tribunal Constitucional ens ha notificat la sentència de data 11 de novembre del 2019, mitjançant la qual ha decidit estimar el nostre recurs d'empara, reconeixent que tant la Batllia, com el Tribunal de Corts, com el Tribunal Superior de Justícia ens havia vulnerat el nostre dret fonamental d'accés a la jurisdicció. Igualment el Tribunal Constitucional ordena retrotreure les actuacions per tal que la Batllia accepti a tràmit la querella que vam presentar en data 15 de febrer del 2018.

 

Amb aquesta decisió, esperem que finalment la Batllia procedeixi a investigar els fets que vam denunciar en la nostra querella, per tal de poder esbrinar amb detall les circumstàncies que van envoltar la construcció del forn incinerador i que es puguin depurar les eventuals responsabilitats penals.

 

 

Carles Iriarte

President d'APAPMA

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg