Resultat d'imatges de justicia

El passat 27 de juny presentàvem i registràvem davant el Tribunal Constitucional un recurs d’empara contra l’aute dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una vulneració del dret a la jurisdicció, a poder accedir-hi, a obtenir un decisió fonamentada i a un recurs efectiu, reconeguts per la Constitució i pel Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals. On demanem l’empara del Tribunal Constitucional, que declari la vulneració dels nostres, l’anul·lació de la resolució impugnada i els autes anteriors i ordeni a la Batllia l’acceptació de la nostra querella i la instrucció de la causa.

En data 18 de setembre del 2019 se’n ha notificat per escrit de l’acceptació per part del Tribunal Constitucional d’Andorra de l’admissió a tràmits d’aquest recurs d’empara.

Un primer pas per recuperar drets fonamentals i el poder accedir a la justícia de la ciutadania.

AdjuntMida
Aute Admissió Constitucional 09.2019.pdf420.19 KB

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg