Forn 16 Oct 2004 003.jpg

Mitjançant la present, volem informar a la ciutadania que, prosseguint amb el nostre  objectiu de poder esclarir la realitat dels fets que van envoltar la construcció del forn incinerador i que per tant es procedeixi a instruir la denuncia i querella que vam presentar els anys 2017 i 2018, respectivament, en data d’avui hem presentat recurs d’empara per davant del Tribunal Constitucional, contra l’Aute del Tribunal Superior de Justícia de 4 de juny del 2019 que havia decidit no admetre a tràmit el recurs d’apel·lació contra l’Aute del Tribunal de Corts de data 3 d’abril del 2019. Considerem que la negativa a investigar els fets que van envoltar la construcció del forn incinerador vulnera els nostres drets fonamentals d’accés a la jurisdicció i a obtenir una decisió judicial degudament fonamentada en dret.

 

Carles IRIARTE

President d'APAPMA

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg