Vall del Madriu Perafita Claror

Aquest mati hem assistit com a membres al  Consell Assessor de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

Aquest ha estat . . . 

ORDRE DEL DIA 

 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta anterior 2/18, del 22 de novembre 2018.

S’adjunta

2) Recull d’aportacions referents a l’ordinació reguladora de la VMPC 

3) Recull d’aportacions referents al pla de conservació 

4) Agermanament amb les Causses-et-Cevennes

5) Itinerari de la siderúrgia

6) Recull memòria històrica

7) Publicació conjunta Sorteny-Comapedrosa-VMPC

8) Quaderns didàctics

9) Documentació BOPA

10) Precs i preguntes

Si teniu preguntes no dubteu ens demanar-nos. Intentarem pròximament penjar a la web la documentació referida per a que i tingueu accés. 

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg