torb naturlandia.jpg

 

 

APAPMA vol informar als seus socis i seguidors que, respecte al Procediment Penal obert en la causa de la mort a trets del os Torb dins les instal·lacions de Naturlandia (CampRabassa S.A.) contra l’antic sots director i cuidador del parc on s’explotava l’animal, ens sumem i estem d’acord amb la qualificació jurídica efectuada pel Ministeri Fiscal, per quan els fets són constitutius de delicte menor de caça d’espècie protegida tipificat a l’article 296.1 del CP, en relació a l’art. 296.3 del CP.

Estant d’acord amb la pena proposada pel Ministeri Fiscal, APAPMA sol·licita la pena de 8 mesos de presó condicional, amb un termini de suspensió de l’execució de dos anys, 15.000€ de multa, 30 mesos d’inhabilitació del càrrec de cuidador d’animals i  30 mesos de privació de la llicencia de caça, així com al pagament de les despeses processals causades, així com la condemna al pagament dels honoraris d’advocat.

Butlletí APAPMA

TECOB

logoGirgola.jpg

colom_0_0.jpg
jocnet_0.jpg
runa_0.jpg